Agder Kommunerevisjon:
Statsautorisert/registrert revisor


Stillingen som statsautorisert/registrert revisor i Agder Kommunerevisjon passer for den som vil ha faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver. For selskapets ansatte er hverdagen verken grå eller kjedelig.

Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen og statsautorisert revisor Torjus Finstad.

Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen og statsautorisert revisor Torjus Finstad.

Det bekrefter assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen og statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal. De kommer begge fra store private revisjonsselskaper, og vet hva de snakker om når de sier det er minst like variert og meningsfylt i jobbene de har nå.

– Her er det til tider mer spennende enn i privat sektor. Dessuten har vi kortere årsoppgjørsperiode og andre ordninger som gjør bedriften til en mer familievennlig arbeidsplass. Og en pensjonsplan som få kan matche, sier Harsvik Smith-Tønnessen.

 – Vi får stadig nye problemstillinger i fanget og driver med mye mer enn tallknusing, tilføyer Finstad Ledaal. – Som leverandør til kommuner i Agder opererer vi i spennet mellom politikk, administrasjon, forvaltning og økonomi. Det er krevende, men samtidig utrolig spennende.

På topp
– Og det er lærerikt, fortsetter han. – Vi må ha innsikt i det som rører seg i samfunnet, vi må ha evnen til å tolke ulike aktører og forstå rollene deres. Faglig må vi være på topp og helst litt foran.

For konkurransen er der, i og med at offentlige virksomheter og kommunene står fritt til å hyre inn andre aktører. Konkurransen møter selskapet med en fornuftig prisprofil og høyt kompetansenivå.

– Vi er heleid av flere kommuner og Vest-Agder fylkeskommune, så vi slipper å skule til bunnlinja, sier Harsvik Smith-Tønnessen. – Det gir rom for grundig arbeid til forsvarlig kostnad, et opplagt fortrinn. Vel så viktig er det at alle tjenestene våre holder svært høy standard. Ikke minst blir vi stadig flinkere til å dele kunnskap, en utvikling vi inviterer vår nye kollega til å være med på.

Breddekompetanse
Den høye standarden hviler på kontinuerlig kompetanseheving og en bredt sammensatt stab, i følge de to. Den spenner fra revisorer og jurister til siviløkonomer, sosialøkonom og samfunnsviter. Med 16 ansatte er Agder Kommunerevisjon smidig og oversiktlig, men samtidig stor nok til å inneha nødvendig fagkunnskap.

– Vi må stadig inn i saker som ikke bare handler om regnskap, forklarer den assisterende revisjonssjefen. – Det kan handle om alt fra komplekse merverdiavgiftspørsmål via personalsaker til mislighold og lovbrudd.

Ikke så å forstå at selskapet bare jakter på feil og mangler. – Mange oppdrag handler i stor grad om å være sparringspartner og foreslå forbedringer i rutiner og prosedyrer, sier Finstad Ledaal. – Vi holder fokus på samfunnsoppdraget vårt, dette gjør at vi har fokus på etiske verdier og retningslinjer som en integrert del av revisjonen. Visjonen vår, «på vakt for fellesskapets verdier», deler vi med Norges kommunerevisorforbund, som vi er tilsluttet.

Spennende framtid
De to kollegene lover den nytilsatte spennende og givende tider framover. – Sammenslåingen av kommuner og Agder-fylkene åpner for muligheter og utfordringer, som vi gleder oss til å ta fatt i, sier Harsvik Smith-Tønnessen. – Vi må også forholde oss til GDPR, den nye og omfattende personvernforordningen fra EU. Dessuten er vi aktivt involvert i utviklingen av nye digitaliserte løsninger.

Finstad Ledaal føyer til: – Så er det lov å skryte av et godt og relativt ungt arbeidsmiljø og gode betingelser. En ekstra bonus er det nok at offentlige revisjoner blir ferdige allerede i april, i motsetning til i privat sektor, som har frister godt inn i sommermånedene. Det er med på å gjøre oss til en arbeidsplass som ikke kommer for mye på kant med småbarnsfamiliens krav!
 

 

Agder Kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsenhet som har spesialisert seg på revisjon av kommuner og tilhørende virksomheter. Målet er å være en engasjert, konkurransedyktig og foretrukket samarbeidspartner for eierkommunene.

Hovedkontoret ligger i sentrum av Kristiansand, og har for tiden 15 stillinger og et avdelingskontor på Evje.

På vegne av Agder Kommunerevisjon søker vi en statsautorisert/registrert revisor.


Dine sentrale oppgaver blir:

 • Regnskapsrevisjon

 • Råd og bistand overfor kunder

 • Selskapskontroll

 • Særattestasjoner

 • Oppdrag for kommunenes kontrollutvalg

 • Løpende kundekontakt og oppfølging

 • Faglig utvikling


Kunnskap og erfaring vi ønsker oss:

 • Statsautorisert / registrert revisor

 • Solide faglige kunnskaper innen revisjon og merverdiavgift

 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet er en fordel

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 • Gjerne erfaring fra relasjonsbygging og kundeoppfølging

 • Gode IT-kunnskaper


Egenskaper vi gjerne ser du har:

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Dyktig på samarbeid og relasjonsbygging

 • Selvstendig og selvgående

 • Engasjement

 • Framoverlent

 • Fleksibel


Hva vi kan tilby deg:

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Fleksibel arbeidstidsordning

 • Meget god pensjonsordning

 • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø

 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde


NYTTIG INFORMASJON:

 • Vil du vite mer om stillingen må du mer enn gjerne ta en prat med hodejeger Bjørn Åstveit på telefon 951 20 526

 • Registrer CV og søk på stillingen ved å klikke her

 • Søknadsfrist: 18. september 2018