Fram og tilbake og opp og fram

 

Alt er på plass – og det er offisielt: Jeg har fått ny arbeidsplass, i mitt eget firma Opp og fram Agder. Navnet stusser du kanskje på. Er Opp og fram Agder noe å kalle et firma som rekrutterer ledere og spesialister? For det er jo primært dette jeg fremdeles skal jobbe med.

Det kan kjennes uvant, et firmanavn som høres ut som et slagord. Eller en visjon, som er nettopp det navnet innebærer: En visjon eller et sterkt ønske om å hjelpe kandidater og oppdragsgivere opp og fram. En intensjon om å bidra til den positive utviklingen vi ser i regionen akkurat nå.

For det er ingen tvil om at den forestående sammenslåingen av Agder-fylkene har utløst energi og vilje til satsing. Det samme kan sies om innlemmelsen av Søgne og Songdalen i Nye Kristiansand. Vi går spennende tider i møte, og det blir behov for mange dyktige ledere og spesialister i tida framover.

Enkelte har spurt meg om hvorfor jeg gidder. Du har fått det bra til i andre konstellasjoner, men etter hvert er du også blitt en senior, sier de. Hvorfor ikke slakke av på tempoet?

For meg er det enkelt å svare. For det første har jeg masse energi og arbeidslyst. For det andre elsker jeg å arbeide som hodejeger, og jeg vet at jeg behersker faget! Og for det tredje brenner jeg for å ha en liten finger med i den nye regionale given vi er vitne til.

Jeg kunne fortsatt ha gjort en meningsfylt innsats i firmaet jeg forlot i januar. Saken er imidlertid at nå kan jeg fokusere enda mer på mitt spesialfelt, som er rekruttering av de aller mest egnede hodene mellom 25 og 65. Og så vil jeg ha et særlig fokus på å utnytte de formidable ressursene til kvinner, til unge talenter og til erfarne seniorer.

Det er enda et forhold jeg må være åpen om. Etter hvert ble fordelene som ansatt overskygget av trangen til å drive på egen hånd igjen. Så nå er jeg der, tilbake i manesjen som herre i eget hus. Riktignok med en sterk ambisjon om å få en yngre, kvinnelig leder på plass etterhvert.  Men først må vi komme ordentlig i gang og få økonomien på plass.

I teamet har jeg i oppstarten med tre andre drevne aktører; team- og lederutvikler Jan Bjørnar Sørensen fra Maduro, kvalitetsansvarlig Lars Strøm og organisasjonspsykolog Anders Wahlstedt. De vil delta i min hodejakt og ta hånd om vitale deler av rekrutteringsprosessen.

Vi lover alle oppdragsgivere å være tett på!

 
Aptum AS1 Comment