Åstveits metode: Tett på

 

Har Opp og fram Agder bedre rekrutteringsprosesser enn konkurrentene? Døm selv.

Staben i Opp og fram Agder er svært erfarne på sine fagfelt. Hodejeger Bjørn Åstveit har mange hundre prosesser bak seg og er kjent for sitt dype engasjement for kandidater og oppdragsgivere. I det faste teamet finner du også Jan Bjørnar Sørensen i Maduro, som i denne sammenheng er ansvarlig for testing og referansesjekk. Lars Strøm er tredjemann i rekrutteringsteamet, han tar seg av nettsjekk, kredittsjekk, dokumentkontroll etc.

Samtaler med så vel oppdragsgiver som ansatte hos oppdragsgiver legger grunnlaget for  profilen knyttet til den aktuelle stilling. Det er viktig å fange opp detaljer og betraktninger av betydning for en riktig stillingsprofil. Det samme kan sies om grundig gjennomgang av virksomhetens innhold, strategi, organisering, arbeidsmetodikk, arbeidskultur og målsettinger. Hensikten er å få et komplett bilde av rammevilkårene for og innholdet i en stilling.

Til markedsføring av stillinger anbefaler vi ulike digitale pakkeløsninger, avhengig av type stilling. Et detaljert intervju med oppdragsgiver er alltid med i markedsføringspakken. Her tydeliggjøres stilling, stillingens innhold, firmaets aktiviteter og kultur etc. Vi vet av erfaring at slike intervjuer tiltrekker gode kandidater. Noen ganger arbeider vi kun med kandidatsøk, ikke annonsering.

Når Opp og fram Agder har fått et rekrutteringsoppdrag, har Bjørn Åstveit hovedansvaret for kunde og oppdrag. Han styrer kandidatkontakt og fremdrift.   Teamets medlemmer har sine faste oppgaver. Kandidater skal vurderes, tester gjennomføres, referanser sjekkes, all tilgjengelig kandidatinformasjon på nettet skal gjennomgåes, kredittopplysninger innhentes, dokumenter kontrolleres, kandidatcase skal formuleres osv.

Underveis deler og drøfter fagteamet oppdrag og kandidatinformasjon, for å sikre at alle detaljer er på plass og all relevant informasjon er innhentet. Det er også viktig å vurdere prosess, oppdrag og kandidater fra ulike synsvinkler. Testverktøyet vårt er svært anerkjent, det aller beste, mener vi.

Målet er alltid det samme, nemlig å fremskaffe den beste matchen mellom kandidat og oppdragsgivers behov. Dette krever innsikt i virksomhetens gode og mindre gode sider like mye som i kandidatens plusser og minuser. Og for ordens skyld: Alle opplysninger som fremkommer, behandler vi med pirkete nøyaktig overholdelse av konfidensialitet, og i tråd med personvern påkrevd i EUs nye regelverk, GDPR.   

Et av våre store fortrinn er oppfølgingsfasen. Vi slipper ikke taket i oppdragsgiver eller kandidat når stillingen er besatt. Tvert imot ligger noe av vårt viktigste bidrag i månedene etter ansettelsen. En grundig dokumentasjon knyttet til kandidaten overleveres oppdragsgiver. Når en kandidat er ansatt, lager vi en hyggelig presentasjon av den nyansatte som vi legger ut på hjemmesider og i sosiale medier. Vi følger opp både oppdragsgiver og kandidat i de første seks månedene og har et eget program for det.

Vi har også et eget onboardingprogram som vi anbefaler våre oppdragsgivere å benytte seg av. Vi ønsker å bidra til at den nyansatte blir en god og produktiv medarbeider som trives, utvikler seg og blir i bedriften. En god og produktiv oppstart for den nyansatte krever målrettet og strukturert innsats fra alle – både fra kandidat, ledelse og kolleger. Vi ønsker å bidra til at dette skjer.

Føy til at Opp og fram Agder besitter  et svært omfattende kontaktnett i næringsliv og offentlige virksomheter. Og ta med at våre solide kandidatbaser stadig blir oppdatert og utvidet. Pluss også på med vår bevisst uformelle og åpne tone og passe dose humor. Vi tror at du ser hvordan vi oppfyller vårt løfte om å være tett på – under hele prosessen.

En fotnote om rekruttering til styreverv: Vi vet hvor viktig rett styresammensetning er for store og små virksomheter. Derfor legger vi stor innsats i styrerekruttering. Ikke minst har vi stor nytte av en omfattende styrestall som er under utvikling og vitalisering.

 
Aptum ASComment