Norges Dykkeforbund:
Generalsekretær


logo-250x100px.jpg

Vi søker nå etter ny generalsekretær til Norges Dykkeforbunds særforbundskontor på Idrettens Hus Ullevål stadion. Som generalsekretær vil du være daglig leder for administrasjonen med p.t. 3 ansatte, og ha det administrative oppfølgingsansvaret overfor forbundsstyret. Stillingen innebærer også budsjett- og personalansvar. Generalsekretæren representerer dykkeforbundet i det daglige, og rapporterer til forbundsstyret. Det er viktig at du som generalsekretær kan bygge relasjoner både internt og eksternt i organisasjonen.

Norges Dykkeforbund og modernisering av idretten

Vi søker etter en kreativ generalsekretær til å utvikle organisasjonen og være med på å sette visjoner for fremtiden. Vi ønsker en kommunikativt sterk person med utpreget løsningsfokusert håndtering av daglig drift, saksbehandling, utvikling og nytenkning. En empatisk person som greier å mobilisere ressursene i organisasjonen, spesielt medlemmer, instruktører, tillitsvalgte og ansatte. Organisasjonen er liten, og det er kort vei fra generalsekretær til medlem, noe som legger ekstra ansvar på generalsekretæren i forhold til å forvalte den kjemperessursen våre frivillige og ansatte representerer.

Vår virksomhetsplan har i inneværende periode fokus på å:

 • styrke utdanningsvirksomheten på alle nivå

 • videreutvikle konkurranseidretten vår og introdusere nye grener

 • utvikle nye arenaer for samhandling i hele organisasjonen

 • videreutvikle aktiviteter for barn og unge 

Fra 2020 skal NDF sammen med hele idretten modernisere idretten sammen med medlemmene. Prosessen starter for fullt nå i 2019.

VI SER ETTEr EN PERSON SOM:

 • helst har idrettsbakgrunn og gjerne idrettsfaglig eller annen relevant utdannelse

 • har bakgrunn fra frivillighet, organisasjonsarbeid eller bransjer som jobber med sport

 • kan kommunisere i øyehøyde med utøvere, trenere, ansatte og frivillige

 • gjerne bruker snap, face eller insta for å snakke med utøvere like naturlig som det skrives en høringsuttalelse om idrettsanlegg

 • drar lasset som en del av teamet som ledes

 • gjerne har erfaring fra prosjektarbeid, utviklingsarbeid og personalansvar

 • synes at det er gøy å være i vann og har lyst til å lære seg en eller flere av våre idretter hvis vedkommende ikke allerede er utøver

 • har god forståelse for økonomi og forvaltning av fellesskapets ressurser

Vår nye generalsekretær er:

 • dyktig til å spille andre gode

 • leken og åpen for ideer, forslag og tilbakemeldinger

 • målrettet og ser gleden i godt fullført lagarbeid

 • glad i mennesker og trives i sosiale settinger

 • komfortabel med presentasjoner i små og store fora

NDF ønsker å speile samfunnet og ønsker å rekruttere utøvere med forskjellig bakgrunn ute i idrettslagene.
Idretten trenger flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner å søke stillingen.

VI KAN TILBY:

 • spennende og varierte oppgaver

 • fleksibel arbeidstid

 • pensjonsavtale

 • gode kontakter innen dykkesporten og relevante offentlige virksomheter

 • lønn etter avtale

 • prøvetid på seks måneder

Kontorsted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 0840 Oslo

For mer informasjon, kontakt president i NDF Sigurd Paulsen, tlf. 975 33 927, visepresident Gry Hege Henriksen, tlf. 905 19 195, eller rådgiver Erling Danielsen i Opp og fram Agder, tlf. 907 47 474.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til 1. gangs intervju i slutten av uke 11 og evt. 2. gangs intervju 20. mars 2019.

Alle søkere behandles konfidensielt.