Tett på rekruttering

Opp og fram Agder har rekruttering av ledere og spesialister som sitt viktigste innsatsområde. I tillegg leverer firmaet kandidater til styreposisjoner og en ny styrestall er under oppbygging.

Kjernen i Opp og fram Agder er mangeårige hodejeger Bjørn Åstveit. Han har flere hundre rekrutteringsprosesser bak seg, og hans kontaktnett og kjennskap til regionens nøkkelbedrifter er i en klasse for seg. Åstveit har arbeidet i anerkjente fagmiljøer i en årrekke, og har fra april 2018 valgt å tilby sin kompetanse i et lite, men smidig team av svært erfarne partnere.


Vi har øye for ressursene til kvinner, unge talenter og seniorer
— Hodejeger Bjørn Åstveit

Foto-Aptum-DSC_0645.jpg

Fokusområder

Opp og fram Agder har spisskompetanse på rekruttering av ledere på alle nivåer. Vi har de senere årene også levert en rekke spesialister til stillinger innen teknisk rådgivning, bygg/anlegg og industri. 


Kandidatbaser og nettverk

Vi har omfattende, oppdaterte baser med dyktige kandidater klare for leder- og spesialiststillinger, samt styreposisjoner. Lokalkunnskap og nettverk er bygget opp gjennom leveranser av tjenester til 250 bedrifter og institusjoner i Agder.


Stillingsannonsering

Vi utlyser stillinger utelukkende gjennom digitale kanaler, tilpasset stillingens art. Utfyllende omtaler av bedrift og stilling inngår i pakken.


metodikk

Vår grundige og effektive rekrutteringsmetodikk er utviklet gjennom 22 år og omfatter blant annet dybdesamtaler og behovskartlegging med oppdragsgiver og dennes ansatte, flere intervjurunder, praktiske case, testing, kreditt- og nettsjekk osv. Vi får meget gode tilbakemeldinger på vår oppfølging av den nyansatte og dennes leder i de første seks månedene av ansattelsestiden.


Anerkjente verktøy

Vi bruker utelukkende internasjonalt anerkjente testverktøy fra Cut-e for å kartlegge personlighet, evner og ferdigheter. Våre verktøy er godkjent av Det Norske Veritas.


Oppfølging av partene

Nyansatt og arbeidsgiver følges systematisk opp de første seks månedene etter at kandidaten har tiltrådt sin stilling.


ONBOARDING-PROGRAM

Vi er opptatt av at nye medarbeidere blir tatt i mot på en god og proff måte slik at de trives og raskt blir i stand til å gjøre jobben på en tilfredsstillende måte. Vårt onboarding-program skal bidra til at dine nyansatte forblir i bedriften og utvikler seg videre til glede for alle.


Garanti

Vi gir seks måneders garanti mot feilansettelse. Dersom kandidaten ikke innfrir avtalte krav og forventninger gjennomfører vi rekrutteringsprosessen på nytt uten honorar.


konfidensialitet og personvern

Opp og fram Agder opprettholder selvsagt hundre prosent konfidensialitet overfor oppdragsgiver og kandidater. Vi overholder også kravene til behandling av personlige opplysninger beskrevet i EUs nye GDPR-standard.