PK Entreprenør:
Prosjektleder til faglig sterkt entreprenørmiljø


PK Entreprenør AS er i godt driv og har stor pågang av oppdrag.
Nå søker selskapet enda en prosjektleder.

En trivelig og kompetent gjeng i administrasjonen vil sørge for at nyansatte blir tatt godt vare på i det Søgne-baserte firmaet.

En trivelig og kompetent gjeng i administrasjonen vil sørge for at nyansatte blir tatt godt vare på i det Søgne-baserte firmaet.

– Markedet forlanger høy kvalitet i våre leveranser, og da er et veletablert HMS-system en essensiell faktor, sier HMSK/HR-leder Wenche-Elin Kråkenes. – Den som blir ansatt, vil merke fokuset vi har på involverende planlegging, både i anbuds-, prosjekterings-, og byggefasen. Den vi ansetter, skal merke at HMS er innbakt i kulturen vår.

Store oppdrag og god ordrereserve
Hun får støtte av økonomisjef Odd Bremseth, som også kan fortelle om god lønnsomhet og økende ordrereserve: – Det er økt aktivitet i landsdelen, og vi er inne i flere igangsatte og planlagte prosjekter. Blant annet bygger vi ny Rutebilstasjon for Kristiansand Eiendom. Vi vant tilbudskonkurransen, der pris ble vektet 70 % og kvalitet 30 %.

– Vi har dessuten forestått en omfattende oppgradering av byens perle, Christiansholm Festning, fortsetter Bremseth. – Av større prosjekter de siste årene kan nevnes Gurines Hage, Hånes Panorama, Gimleveien og Verftet i Ny-Hellesund. Vi er også stolte over løpende vedlikeholdsarbeid for Glencore Nikkelverk gjennom flere tiår.

PK Entreprenør omsetter årlig for cirka 200 millioner kroner og har 85 ansatte. Selskapet bygger næringsbygg, industribygg og boliger. Det dreier seg hovedsakelig om totalentrepriser, med egne fagarbeidere innen betong, mur og tømmer. Arbeidsstokken er meget stabil, og preges av godt humør og høy trivselsfaktor.

– Selskapets positive utvikling de senere årene har også åpnet for satsing på prosjekter i egenregi. Dette er kapitalkrevende aktiviteter, samtidig som det gir større forutsigbarhet og bidrar til jevn kapasitetsutnytting, påpeker økonomisjefen.

Ivrige og faglig sterke medarbeidere gleder seg til å ta imot en ny prosjektleder. Fra venstre: Kurt Hallberg Thomassen, Wenche-Elin Kråkenes og Lars Eikeland.

Ivrige og faglig sterke medarbeidere gleder seg til å ta imot en ny prosjektleder. Fra venstre: Kurt Hallberg Thomassen, Wenche-Elin Kråkenes og Lars Eikeland.

Prosjektleder
Prosjektlederne Lars Eikeland og Kurt Hallberg Thomassen ser frem til å få en ny kollega. – Digitalisering er fremtiden for effektiv prosjektledelse og vi har de siste årene hatt fokus på dette. Vi ser etter en kandidat med erfaring fra effektive og produktive prosjektverktøy, ikke minst digital modellering og BIM, sier Eikeland.

Thomassen er enig: – Den nye prosjektlederen må være oppdatert på nye verktøy og kunne se betydningen av god styring fra start til slutt. En god prosjektleder må også være i stand til å samordne de ulike deltakerne i prosessen. Det gjelder like mye på huset som oppdragsgivere, samarbeidspartnere og underleverandører.

I prosjektlederstillingen ligger totalansvar for gjennomføring av prosjekter, der så vel produksjon som HMS, kvalitetsaspektet og økonomi inngår. – Vi ser for oss en sivilingeniør eller bygningsingeniør som har flere års fartstid i bransjen, og som kombinerer økonomiforståelse med ansvarlighet og kvalitetsbevissthet, sier Eikeland.

Årvåkenhet og praktisk blikk
– Stillingen krever årvåkenhet, dessuten erfaring og administrativ kompetanse, sier Thomassen. – Det er selvfølgelig nødvendig å ha godt grep om byggfagene, og vi vil gjerne ha søkere fra både rådgivnings- og entreprenørbransjen.

– Vi må ha noen som virkelig kan dette med samhandling, har kremmerånd og som skjønner det forretningsmessige aspektet. Vi har veldig sans for folk som ser løsninger raskt, og som skjønner begrepet «beste praksis», fortsetter han.

– Den som ansettes vil få innflytelse på videreutvikling og standardisering av systemer og metodikk for prosjektgjennomføring, og vil være med på å løfte PK Entreprenør ytterligere, supplerer Eikeland, som også lover et arbeidsmiljø preget av raske beslutningsprosesser, åpenhet og kunnskapsdeling.

– På faste møter oppdaterer vi hverandre, tar opp utfordringer fra ulike prosjekter og finner gode løsninger i fellesskap, sier han. – Arbeidsplassen vår passer for alle som føler seg hjemme i et arbeidsmiljø med godt utviklet lagspill og en uformell tone, samtidig som vi har kvalitet, trygghet og leveransedyktighet i høysetet. 

 

PK Entreprenør AS har en solid posisjon innen totalentrepriser på Sørlandet. Spesialfeltet er innen betong, mur, forskaling og tømrerfaget, og selskapet har for tiden 85 ansatte med base i Søgne. Ordretilgangen er god, og økt satsning på egenregiprosjekter bidrar til langsiktig og jevn oppdragstilførsel.

På vegne av PK Entreprenør søker vi nok en prosjektleder.


Dine sentrale oppgaver blir:

 • Totalansvar for gjennomføring av prosjektene mhp. produksjon, HMS, kvalitet og økonomi

 • Personal- og ressursplanlegging

 • Sikre involvering og samhandling mellom interne og eksterne prosjektdeltakere

 • Sette standarden for «beste praksis» i prosjektgjennomføring i bedriften

 • Delta i prosjektenes tidligfase med tilbudsutarbeidelse og byggherrekontakt

 • Rapportere løpende prosjektstatus og fremdrift


Kunnskap og erfaring vi ønsker oss:

 • Utdanning som sivilingeniør eller bygningsingeniør

 • Lang og relevant erfaring fra entreprenørbransjen

 • Kan vise til gode resultater fra større byggeprosjekter

 • Sterkt fokus på gode resultater innen ledelse, HMS, kvalitet og økonomi

 • God på digitale verktøy

 • Erfaring med BIM

 • Forretningsforståelse med et klart lønnsomhetsfokus


Egenskaper vi gjerne ser du har:

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Samlende og motiverende

 • Tydelig

 • Resultat- og løsningsorientert

 • Kremmerånd

 • Engasjement og gjennomføringskraft


Hva vi kan tilby deg:

 • Stor påvirkning på egen arbeidshverdag

 • Korte beslutningsveier og godt spillerom

 • Kompetente og engasjerte kollegaer i godt arbeidsmiljø

 • Attraktive lønns- og arbeidsbetingelser

 • Rapportering til daglig leder


NYTTIG INFORMASJON:

 • Vil du vite mer om stillingen må du mer enn gjerne ta en prat med hodejeger Bjørn Åstveit på telefon 951 20 526

 • Registrer CV og søk på stillingen ved å klikke her

 • Søknadsfrist: 9. april 2019

 • Alle søkere behandles konfidensielt