PK Entreprenør:
To ledere til spennende prosjekter


PK Entreprenør AS søker prosjektleder og prosjekteringsleder. Selskapet er en faglig sterk organisasjon i godt driv, med fokus på kompetanseutvikling.

En trivelig og kompetent gjeng i administrasjonen vil sørge for at nyansatte blir tatt godt vare på i det Søgne-baserte firmaet.

En trivelig og kompetent gjeng i administrasjonen vil sørge for at nyansatte blir tatt godt vare på i det Søgne-baserte firmaet.

– Markedet forlanger høy kvalitet i våre leveranser, og da er et veletablert HMS-system en essensiell faktor, sier HMSK/HR-leder Wenche-Elin Kråkenes. – De som blir ansatt, vil merke fokuset vi har på involverende planlegging gjennom hele oppdraget, både i anbuds-, prosjekterings-, og byggefasen. De vi ansetter, skal merke at HMS er innbakt i kulturen vi bygger opp.

Store oppdrag og god ordrereserve
Hun får støtte av økonomisjef Odd Bremseth, som for øvrig kan fortelle om god lønnsomhet og økende ordrereserve: – Det er positive tegn til økt aktivitet i landsdelen, og vi er inne i flere igangsatte og planlagte prosjekter. Blant annet bygger vi ny Rutebilstasjon for Kristiansand Eiendom. Vi vant tilbudskonkurransen, der pris ble vektet 70 % og kvalitet 30 %.

– Vi forestår dessuten en omfattende oppgradering av byens perle, Christiansholm Festning, fortsetter Bremseth. – Av større prosjekter de siste årene kan nevnes Gurines Hage, Hånes Panorama, Gimleveien og Verftet i Ny-Hellesund. Vi er også stolte over løpende vedlikeholdsarbeider for Glencore Nikkelverk gjennom flere tiår.

PK Entreprenør omsetter årlig for cirka 200 millioner kroner og har 85 ansatte. Selskapet bygger næringsbygg, industribygg og boliger. Det dreier seg hovedsakelig om totalentrepriser, med egne fagarbeidere innen betong, mur og tømmer. Arbeidsstokken er meget stabil, og preges av godt humør og høy trivselsfaktor.

– Selskapets positive utvikling de senere årene har også åpnet for satsing på prosjekter i egenregi. Dette er kapitalkrevende aktiviteter, samtidig som det gir større forutsigbarhet og bidrar til jevn kapasitetsutnytting, påpeker økonomisjefen.

Ivrige og faglig sterke medarbeidere gleder seg til å ta imot nye prosjektmedarbeidere. Fra venstre: Kurt Hallberg Thomassen, Wenche-Elin Kråkenes og Lars Eikeland.

Ivrige og faglig sterke medarbeidere gleder seg til å ta imot nye prosjektmedarbeidere. Fra venstre: Kurt Hallberg Thomassen, Wenche-Elin Kråkenes og Lars Eikeland.

Prosjektleder
Vi tar en prat med to av selskapets prosjektledere, Lars Eikeland og Kurt Hallberg Thomassen. De ser frem til å få nye kolleger. – Digitalisering er fremtidens svar på effektiv prosjektledelse og vi har de siste årene hatt fokus på dette. Vi ser etter kandidater som kan løfte oss ytterligere på dette området, kandidater som har erfaring med effektive og produktive prosjektverktøy, sier Eikeland.

Thomassen er enig: – Den nye prosjektlederen må kunne se betydningen av god styring fra start til slutt, og være i stand til å samordne de ulike deltakerne i prosessen. Det gjelder like mye oss på huset som oppdragsgivere, samarbeidspartnere og underleverandører.

I prosjektlederstillingen ligger totalansvar for gjennomføring av prosjekter, der så vel produksjon som HMS, kvalitetsaspektet og økonomi inngår. – Vi ser for oss en sivilingeniør eller bygningsingeniør som har flere års fartstid i bransjen, og som kombinerer økonomiforståelse med ansvarlighet og kvalitetsbevissthet, sier Eikeland.

Prosjekteringsleder
– Også prosjekteringslederen må ha ingeniørutdanning, tilføyer Eikeland. – Stillingen krever årvåkenhet, dessuten erfaring og kompetanse i alt det administrative, med forskrifter, regler, kontrakter og mye annet. Det er selvfølgelig nødvendig å ha godt grep om byggfagene, og vi vil gjerne ha søkere fra både rådgivnings- og entreprenørbransjen. Inngående kjennskap til digital modellering og BIM er en forutsetning i en slik stilling, og det samme kan sies om stillingen som prosjektleder. – Vi må ha noen med god og relevant erfaring, en som virkelig kan dette med samhandling, har kremmerånd og som skjønner det forretningsmessige aspektet, sier Thomassen.
– Prosjekteringslederen skal tilrettelegge prosjektene på effektiv måte, slik at prosjektlederne kommer raskest mulig i gang. Søkere må kunne vise til gode resultater fra relevante prosjekter, og greie å beholde roen også i krevende situasjoner.

Innflytelse og prosesser
– Vi har veldig sans for folk som ser løsninger raskt, og som skjønner begrepet «beste praksis», fortsetter han.
– De som ansettes vil få sterk innflytelse på videreutvikling og standardisering av systemer og metodikk for prosjektgjennomføring, og vil til dels bidra på et overordnet nivå, og være med på å løfte PK Entreprenør ytterligere, supplerer Eikeland. Han lover også et arbeidsmiljø preget av raske beslutningsprosesser, åpenhet og kunnskapsdeling, noe han formulerer slik: – På faste møter oppdaterer vi hverandre, tar opp utfordringer fra ulike prosjekter og finner gode løsninger i fellesskap. Arbeidsplassen vår passer for alle som føler seg best hjemme i et arbeidsmiljø med godt utviklet lagspill og en uformell tone, samtidig som vi har kvalitet, trygghet og leveransedyktighet i høysetet. 

 

PK Entreprenør AS har en solid posisjon innen totalentrepriser på Sørlandet. Spesialfeltet er innen betong, mur, forskaling og tømrerfaget, og selskapet har for tiden 85 ansatte med base i Søgne. Ordretilgangen er god, og økt satsning på egenregiprosjekter bidrar til langsiktig og jevn oppdragstilførsel.

På vegne av PK Entreprenør søker vi en prosjektleder.


Dine sentrale oppgaver blir:

 • Totalansvar for gjennomføring av prosjektene mhp. produksjon, HMS, kvalitet og økonomi

 • Personal- og ressursplanlegging

 • Sikre involvering og samhandling mellom interne og eksterne prosjektdeltakere

 • Sette standarden for «beste praksis» i prosjektgjennomføring i bedriften

 • Delta i prosjektenes tidligfase med tilbudsutarbeidelse og byggherrekontakt

 • Rapportere løpende prosjektstatus og fremdrift


Kunnskap og erfaring vi ønsker oss:

 • Utdanning som sivilingeniør eller bygningsingeniør

 • Lang og relevant erfaring fra entreprenørbransjen

 • Kan vise til gode resultater fra større byggeprosjekter

 • Sterkt fokus på gode resultater innen ledelse, HMS, kvalitet og økonomi

 • God på digitale verktøy

 • Erfaring med BIM

 • Forretningsforståelse med et klart lønnsomhetsfokus


Egenskaper vi gjerne ser du har:

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Samlende og motiverende

 • Tydelig

 • Resultat- og løsningsorientert

 • Kremmerånd

 • Engasjement og gjennomføringskraft


Hva vi kan tilby deg:

 • Stor påvirkning på egen arbeidshverdag

 • Korte beslutningsveier og godt spillerom

 • Kompetente og engasjerte kollegaer i godt arbeidsmiljø

 • Attraktive lønns- og arbeidsbetingelser

 • Rapportering til daglig leder


NYTTIG INFORMASJON:

 • Vil du vite mer om stillingen må du mer enn gjerne ta en prat med hodejeger Bjørn Åstveit på telefon 951 20 526

 • Registrer CV og søk på stillingen ved å klikke her

 • Søknadsfrist: 4. desember 2018

 • Alle søkere behandles konfidensielt