Tjenester

 

Våre kunder skal få den beste, uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn
— Hodejeger Bjørn Åstveit

goran-ivos-422398.jpg

Lederrekruttering

Vi rekrutterer til lederstillinger på alle nivåer. I over 20 år har Bjørn Åstveit bidratt i mer enn 600 lederrekrutteringer, fortrinnsvis på Sørlandet.


Spesialistrekruttering

Vi rekrutterer spesialister i alle fag og bransjer, særlig til stillinger innen teknisk rådgivning, bygg/anlegg og industri.


Styrerekruttering

Betydningen av profesjonelle styrer kan vanskelig overvurderes, særlig i større organisasjoner og bedrifter. Bjørn Åstveit har rekruttert styreledere og styremedlemmer gjennom en årrekke.


Evaluering og test av kandidater

Vi kan evaluere kandidater som virksomheten selv har tilgang til, for eksempel kandidater fra eget nettverk eller interne kandidater.


omstilling og nyorientering

Opp og fram Agder har et eget program for ansatte og ledere som må eller ønsker å foreta endringer i karriere og ansettelsesforhold.


karriereveiledning

Vi har kompetanse og verktøy til støtte ved avgjørende karrierevalg. Vi har tilpassede programmer for kandidater med lederambisjoner. Vi tilbyr også egne programmer for kvinner, unge kandidater og seniorer.


ORGANISASJONSUTVIKLING

Opp og fram Agders team har bred kompetanse innen organisasjonsutvikling for private og offentlige virksomheter. Vi bistår blant annet med analyser og rådgivning innen bedriftskultur, interne prosesser og medarbeiderutvikling.